جام اخلاق

افتخاری دیگر در کارنامه باشگاه فجر تهران . انتخاب تیم جوانان به عنوان تیم برگزیده اخلاق از سوی کمیته فنی مسابقات و کسب مقام سوم این تیم را به کلیه بازیکنان ، کادر فنی و مسئولین باشگاه تبریک عرض می نماییم . امید است که این بازیکنان خوب ، با اخلاق و مستعد روز به […]