قهرمانی تیم امید

تبریک ویژه به مناسبت کسب دومین قهرمانی فصل ، اینبار توسط بازیکنان رده امید . بحمدالله پس از قهرمانی رده جوانان در فصل جاری ، یک هفته مانده به اتمام بازی های فصل رده امیدها ، بازیکنان خوب و مستعد باشگاه توانستند افتخاری دیگر ثبت و به مقام قهرمانی مسابقات نائل آیند . این تیم […]