شروع مسابقات رده سنی نوجوانان

شروع مقتدرانه نوجوانان باشگاه ( فجر تهران ۵ – پاس شمیران ۰ ) آرزوی موفقیت برای تیم خوب و با انگیزه نوجوانان فجر تهران