اردوی جوانان – تیرماه نود و شش

اردوی پیش فصل جوانان در استان مازندران و در منطقه عباس آباد برگزار گردید . هدف از برگزاری اردو انجام تمرینات بدنسازی در محیطی متفاوت و نیز اتحاد و همدلی و تقرب قلوب بازیکنان و کادر فنی با یکدیگر بود . این اردو به مدت نزدیک به یک هفته و با انجام تمرینات روزانه (دو […]