طرح لوگو

با توجه به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال حمایت از تولید ملی مطرح گردید و نیز اهمیت بسیار زیاد این موضوع در پیشرفت و ابادانی کشور ما را بر آن داشت تا طرح روی لباس بازی های امسال تیم را منقش به طرح مذکور نماییم .ان شاالله که همگی […]