• 1061
  • 709
  • 711
  • 716
  • 717
  • 718
  • 715

شروع مسابقات رده سنی نوجوانان

photo_2017-07-23_10-45-09

شروع مقتدرانه نوجوانان باشگاه

( فجر تهران ۵ – پاس شمیران ۰ )

آرزوی موفقیت برای تیم خوب و با انگیزه نوجوانان فجر تهران