• 1061
  • 709
  • 711
  • 716
  • 717
  • 718
  • 715

طرح لوگو

IMG_6714

با توجه به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال حمایت از تولید ملی مطرح گردید و نیز اهمیت بسیار زیاد این موضوع در پیشرفت و ابادانی کشور ما را بر آن داشت تا طرح روی لباس بازی های امسال تیم را منقش به طرح مذکور نماییم .ان شاالله که همگی به اهمیت موضوع پی برده و تمام سعیمان را در حمایت از کالای ایرانی به کار بریم .
با افتخار ایرانی میخرم .

Made in Iran1

سایه زنی شعار سال

12

11111