• 1061
  • 709
  • 711
  • 716
  • 717
  • 718
  • 715

قهرمانی تیم خوب نوجوانان

image_2018_9_25-12_2_45_434_5vc

قهرمانی تیم پرافتخار و اینده دار نوجوانان باشگاه در مسابقات فصل ۹۷ را خدمت کلیه بازیکنان ، مربیان و خانواده های این عزیزان تبریک عرض می نماییم .
این قهرمانی بااقتدار کامل با بیشترین گل زده و کمترین گل خورده به دست آمد .
با ارزوی تداوم این قهرمانی در سال های آتی و موفقیت های روز افزون کلیه عوامل و بازیکنان این تیم محبوب .
روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فجر تهران .

image_2018_9_25-12_2_30_962_3RE

image_2018_9_25-12_2_37_26_OY6

image_2018_9_25-12_2_43_504_kaF

image_2018_9_25-12_2_56_471_NMx

image_2018_9_25-12_2_13_26_5tA

image_2018_9_25-12_2_21_377_icd

image_2018_9_25-12_2_22_910_x6Nimage_2018_9_25-12_2_27_693_2DI