• 1061
  • 709
  • 711
  • 716
  • 717
  • 718
  • 715

صدر نشینی تیم جوانان در مسابقات دسته یک تهران

IMG_6707

تیم خوب و با انگیزه جوانان باشگاه حاضر در لیگ دسته یک تهران تا به این جای کار که شش هفته از مسابقات سپری شده در صدر جدول قرار دارند .
ارزوی قهرمانی برای این تیم شایسته
روابط عمومی باشگاه فجر تهران

IMG_6701

IMG_6711