تستqqq

تست جهت جذب بازیکن در کلیه رده های سنی انجام می پذیرد.

<< ضمنا این تست در تمامی ایام سال از بازیکنان مستعد و علاقه مند به عمل می آید >>

شماره های تماس : ۰۹۱۹۵۳۰۰۹۵۹ – ۶۶۰۴۳۲۰۱

Contact us